3/5 - (6 امتیاز)

صفحه28 ریاضی پنجم

در اولین فعالیت این درس (صفحه 27) جمع 2عدد کسری با مخرج های نامساوی آموزش داده شده است. بهتر است از دانش آموزان خواسته شود که نحوهٔ هم مخرج کردن کسرها را به کمک شکل ها توضیح دهند. با مقایسه و مشاهده راه حل ها، دانش آموزان باید به ایده ای برای هم مخرج کردن کسرهایی که مخرج های آن ها مضربی از یکدیگر نیستند برسند. در کار در کلاس بیشتر بر اجرای رویه فرا گرفته شده تأکید می شود.

فعالیت دوم این درس به جمع و تفریق اعداد مخلوط اختصاص دارد و لازم است روش های داده شده مورد بررسی و بحث قرار گیرند. استفاده از شکل، جمع قسمت های صحیح و نیز تبدیل کردن به کسر 3روش ارائه شده در فعالیت موردنظر است. همچنین برای تفریق دو عدد مخلوط در قسمت دوم این فعالیت محور اعداد نیز مطرح شده است. در کار در کلاس با ارائه مثال هایی از دانش آموزان خواسته می شود که جمع و تفریق های مشابهی را خود انجام دهند.

دانش آموزان با جمع و تفریق کسرها با مخرج مشترک هیچ مشکلی ندارند.اما در این صفحه می خواهند جمع و تفریق اعداد مخلوط با مخرج های مساوی را حل کنند.کافی است ما ابتدا به روش رسم شکل نصویر مجسمی از اعداد مخلوط در ذهن آنها ایجاد کنیم سپس روش های گسترده نویسی و رسم محور را برای آن ها تشریح و توضیح دهیم.

در این پست قصد دارم توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط با مخرج مشترک صفحه 28کتاب ریاضی پنجم را در اختیار شما قرار دهم.امیدوارم مورد توجه و استفاده ی شما قرار بگیرد.

کلیپ توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط با مخرج مشترک

صفحه 28کتاب ریاضی پنجم

 

 دانلود کلیپ توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط با مخرج مشترک صفحه 28کتاب ریاضی پنجمدانلود

همچنین شما می توانید دیگر مطالب سایت را مشاهده و مورد استفاده قرار دهید.

دیگر مطالب سایت 👩‍🏫

تکلیف شاد

 ابتدایی ها

فیلم آموزش نحوه ارسال تکالیف در برنامه شاد ویژه ی دانش آموزان و معلمان


 نحوه طرح سوال در حین تدریس در برنامه شاد همراه با بازخورد


آموزش تولید پادکست صوتی با استفاده از اکولایزر به وسیله موبایل و جذابیت در تدریس


کلیپ حل تمرین صفحه 13ریاضی پایه پنجم ابتدایی همراه با توضیحات مفهومی


کلیپ حل تمرین صفحه 16ریاضی پایه پنجم ابتدایی


دانلود گام به گام کلاغ سپید پایه پنجم دبستان


دانلود گام به گام کلاغ سپید پایه چهارم دبستان


دیگر مطالب سایت

کلیپ حل فعالیت های درس ششم نگارش پایه پنچم سرود ملی+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس چهارم نگارش پایه پنچم بازرگان و پسران+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس پنجم نگارش پایه پنچم چنار و کدوبن+توضیح


کلیپ توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط با مخرج مشترک صفحه 29 کتاب ریاضی پنجم


متحرک

                       موفق و شاد باشید.