2.6/5 - (30 امتیاز)

قرآن پنجم

در آموزش و پرورش، کتاب آموزش قرآن در صدد است به تدریج دانش آموزان به مهارت های پایه و اصلی در استفاده از قرآن کریم دست یابند. این مهارت ها عبارت است از:

1ــ توانایی خواندن قرآن کریم
2ــ توانایی درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم
3ــ آشنایی با روشها و مراتب ساده و اولیه تدبر در قرآن کریم
این سه مهارت باید به انس با قرآن کریم منجر شود و ضروری ترین بخش انس با قرآن یعنی خواندن روزانه بخشی از آیات قرآن کریم به نحوی که سه مهارت اصلی یاد شده در حد قابل قبول در آن رعایت شود.

در درس اول قرآن باید ابتدا به یادآوری قواعد و حرکات قرآنی بپردازیم .قواعد تخصصی و تجویدی که خیلی سنگین است جز اهداف کتاب ما نیست.هدف کتاب دستیابی به درک معانی قرآن است.پیام های قرآنی درس را به کمک تصاویر و پرسش و پاسخ از دانش آموزان می توان آموزش داد.و هدف حفظ کردن پیام های قرآنی نیست،درک معنا اهمیت زیادی دارد.نمونه هایی از تصاویر یادآوری حرکات قرآنی ،کلیپ ایجاد انگیزه شروع درس قرآن،و کلیپ های تدریس جلسه به جلسه ی درس اول قرآن پایه پنجم ابتدایی تقدیم شما مشود.شما می توانید مشاهده ،دانلود و مورد استفاده قرار دهید.

همچنین شما می توانید در سایت پست ها و تدریس های مختلف را مشاهده کنید.


تدریس خلاقانه و جذاب نگاره 7فارسی پایه اول ابتدایی


کلیپ تدریس مفهومی شعر ستایش پایه پنجم ابتدایی همراه با نکات دستوری


کلیپ انگیزشی و تدریس درس تماشاخانه فارسی پنجم+درسنامه+تکلیف املایی+حل فعالیت های نگارش


کلیپ حل تمرین صفحه 13ریاضی پایه پنجم ابتدایی همراه با توضیحات مفهومی


کلیپ حل تمرین صفحه 16ریاضی پایه پنجم ابتدایی همراه با توضیحات مفهومی


تصاویر حرکات قرآنی

درس اول قرآن پنجم

 

کلیپ ایجاد انگیزه شروع درس قرآن


دانلود کلیپ ایجاد انگیزه  شروع درس قرآن


کلیپ تدریس جلسه ی اول درس اول قرآن پنجم ابتدایی


دانلود کلیپ تدریس جلسه ی اول درس اول قرآن پنجم ابتدایی


کلیپ تدریس جلسه ی دوم درس اول قرآن پنجم ابتدایی


 دانلود کلیپ تدریس جلسه ی دوم درس اول قرآن پنجم ابتدایی


کلیپ تدریس جلسه ی سوم درس اول قرآن پایه پنجم ابتدایی


دانلود کلیپ تدریس جلسه ی سوم درس اول قرآن پایه پنجم ابتدایی


کلیپ تدریس جلسه ی چهارم درس اول قرآن پایه پنجم ابتدایی


دانلود کلیپ تدریس جلسه ی چهارم درس اول قرآن پایه پنجم ابتداییدانلود قواعد اولیه روانخوانی و روش های پیشنهادی تدریس قرآنفایل صوتی سه بار تکرار آیات 8 تا 17 سوره اسرا درس اول قرآن پنجم ابتدایی

 دانلود فایل صوتی سه بار تکرار آیات 8 تا 17 سوره اسرا درس اول قرآن پنجم ابتداییراهنمای تکمیل فعالیت های درس اول قرآن پایه پنجم ابتدایی


 


صلوات قرآنی پایان درس قرآن

دانلود صلوات قرآنی پایان درس قرآن


نمونه نشانگر قرآنی برای نشان دادن خط در کتاب قرآن

نشانگر قرآنی

در پناه قرآن سربلند باشید.