۲۹/۰۱/۱۴۰۳
  ۲۹/۰۱/۱۴۰۳

انواع آزمون عملکردی در ابتدایی

569 بازدید
4.8/5 - (62 امتیاز)

سلام بر همکاران فعال و کاربران همراه.

همگی خوش آمدید به سایت ابتدایی ها.

همکاران عزیز: ارزشیابی مناسب،انگیزه آفرین و شوق برانگیز است و در افزایش و بهبود کارایی اثربخش می باشد و معلوم می سازد دانش آموزان چگونه و چه مطالبی را مطالعه کنند و چگونه یاد بگیرند.

هر قدر ارزشیابی و آموزش قرابت بیشتری داشته باشند کانون اشتیاق یادگیری گداخته تر می شود و مسیر هموارتر می شود. ذهن به جمود و سکون مبتلا نمی شود و ابتکار و خود ورزی به خاموشی نمی گراید.

ارزشیابی باید با مسائل زندگانی گره بخورد.تنها به سنجش دانش بسنده نکند بلکه دیگر ابعاد نظیر رشد عاطفی،اجتماعی،اخلاقی،نقد اطلاعات و همکاری در انجام تکالیف مورد توجه واقع شود.

در پی ارزشیابی سنجیده ،شاگردان می کوشند تا نارسایی های کار خود را رفع کنند،مهارت های فکری خود را پرورش دهند و معلم روش های آموزشی را متناسب با سطح یادگیری دانش آموزان برگزیند.

آزمون های عملکردی وضعیت درک و فهم و نحوه ی کاربرد دانش ها و مهارت های یادگیرندگان را در عمل نشان می دهد.نقدی که بر مدارس وارد است این است که معمولا تاکید ارزشیابی مدارس بر دانش و معلومات است و به ارزشیابی مهارت ها،نگرش ها و … کم تر اهمیت داده می شود.

با آزمون های عملکردی شرایطی به وجود می آید تا علاوه بر معلومات دانش آموزان،چگونه دانستن و عملکرد آنان نیز که در آزمون های کتبی محو می شود،مورد مشاهده و بررسی قرار می گیرد.
علم را با عمل توام ساختن ،خصلت نیکویی است که بذر آن را باید در آموزش های مدارس کاشت تا ریشه گیرد و بارور شود و گرنه از عالم بی عمل چه سود!

طراحی آزمون عملکردی

طرفداران ارزیابی عملکردی برآنند که به جای آزمون های چهارگزینه ای و امثال آن ها باید از دانش آموزان،ارزیابی هایی به عمل آید تا معلوم شود که آیا در عمل از عهده ی انجام تکالیف ویژه نظیر نوشتن مقاله،اجرای ارزیابی دانش و توانایی انجام مراحل کار یا دانش مرحله ای را می سنجد.

آزمون های عملکردی به منظور سنجش مهارت ها و فرایندهای پیچیده ی فکری انجام می شوند.تهیه و اجرای آزمون های عملکردی مستلزم تسلط معلم بر مطالب درسی و گزینش سنجیده ی هدف هاست.

در طراحی آزمون عملکردی به چند نکته باید توجه داشت

1. تهیه شیوه نامه ای که بیانگر مشخصات ،شرایط و ملاک باشد.ملاک عبارت است از معیارهایی برای مقایسه ی عملکرد دانش آموزان و قضاوت در مورد عملکرد آنان.در این شیوه نامه باید شرایط،مقصود،وسایل،مواد و عملکرد مورد انتظار،زمان و…مشخص می شود تا دانش آموز بداند چه کارهایی را با چه کیفیتی باید انجام دهد.

2. مشخص نمودن مهارت ها و دانشی که دانش آموز باید به آن دست یابد.تنظیم جدول مشخصات درس و هدف های درسی ضروری است.

3. آزمون عملکردی باید انگیزه آفرین باشد و سبب بهره گیری از دانش ها و مهارت ها شود.

4. دانش آموزان برای انجام دادن آزمون های عملکردی به ابزارها و منابعی نیاز دارند.معرفی مراکزی برای دسترسی آنان به اطلاعات و وسایل مورد نیاز ضروری است و نتایج مطلوب تری به دنبال خواهد داشت.

5. شرایط را باید سنجید و انتظارات را واقع بینانه برگزید.خرج تراشی،اسراف،زرق و برق گرایی،سرگردان ساختن دانش آموز در کوچه و خیابان سبب بیزاری از آزمون های عملکردی می شود.هدف آزمون های عملکردی،پرورش و سنجش فرآیندهای فکری است.

 نمونه از فعالیت های عملکردی

گزارش نویسی درباره ی بازدیدها،ساخت وسیله،تهیه روزنامه ی دیواری دفاع از یک شیوه ی حل مسئله،انجام فعالیت های مربوط به علوم اجتماعی

برای تهیه آزمون های عملکردی ،این موارد را باید رعایت نمود

– مشخص نمودن بازده مورد نظر عملکرد با توجه به هدف ها
– انتخاب واقع بینانه موقعیت آزمون با در نظر داشتن شرایط اقتصادی،علمی،انسانی و…
– تنظیم شیوه نامه برای مشخص ساختن موقعیت آزمون.

 چند نکته مهم

* آزمون های عملکردی ابزار سنجش عملکرد دانش آموزان می باشد که بر مهارت در استفاده از فرآیند و تولید محصول تاکید دارد و وسیله ای برای سنجش حیطه ی روانی – حرکتی می باشد.
* در طراحی آزمون های عملکردی هدف هایی را باید انتخاب کرد که به آزمون های عملکردی نیاز دارند نه هدف هایی که از طریق آزمون های سنتی(کتبی-شفاهی)قابل سنجش هستند.
* در تهیه معیارها باید به تفاوت های فردی دانش آموزان به میزان پیشرفت دانش آموز در مقایسه با خودش توجه شود.

  هر آزمون عملکردی سه قسمت اصلی دارد

1. تکلیف عملی:
فعالیتی است که معلم برای دانش آموز طراحی می کند،مانند:متن زیر را بخوانید،اشتباهات آن را بیابیدو متن زیر را تصحیح کنید.

2. برگه ارزشیابی:
دانش آموز حاصل فعالیتها و یافته های خود را روی آن نشان می دهد.

3. نمره گذاری:
تهیه معیارهای ارزشیابی ضروری است.زیرا بدون معیارها ارزشیابی فاقد اعتبار است.دانش آموزان از طریق معیارها متوجه می شوند که یک فعالیت عملی خوب باید چگونه باشد.معیارهای سنجش عملکرد باید ملموس و عملی باشد.

  انواع آزمون های عملکردی

1.  آزمون کتبی عملکردی
2.  آزمون شناسایی
3.  انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده.
4.  آزمون عملکرد نمونه کار

آزمون کتبی عملکردی بیشترین فاصله و آزمون نمونه کار کم ترین فاصله را از عملکرد و زندگی واقعی دارند.

تفاوت آزمون های کتبی با آزمون های کتبی عملکردی

بین آزمون های کتبی برای سنجش هدف های شناختی و آزمون های کتبی عملکردی برای سنجش عملکرد تفاوت وجود دارد.در آزمون کتبی عملکردی عمدتا بر کاربست دانش و مهارت در موقعیت های عملی،شبیه سازی شده و عملی تاکید می شود.ساخت نقشه ی آب و هوایی،یک نمودار ستونی ،طرح یک مدار برقی،طرح یک لباس یک داستان  کوتاه و نقشه ی یک آزمایش عملی از این نمونه اند. تفاوت بعدی اینکه در آزمون های عملکردی برخلاف آزمون های کتبی به یک موضوع و مفهوم مهارتی پرداخته می شود.

 آزمون شناسایی

در این آزمون فراگیر از طریق شناسایی عیب و اشکال وسیله،توانایی و مهارت های عملی خود را آشکار می سازد.
مانند:

– شناسایی یک ابزار یا دستگاه و توصیف کار آن.
– مواجه ساختن یادگیرنده با مشکل مانند خرابی یک دستگاه،تا ابزارها و وسایل و شیوه های عملی رفع مشکل را شناسایی کند.
-تشخیص روش درست حل یک مساله ی ریاضی.

 انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده:

از یادگیرنده خواسته شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده یا مصنوعی یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های واقعی ضروری هستند مانند ضربه زدن به یک توپ خیالی انجام حرکات شنا در بیرون از آب .

نمونه کار

واتس آپ سایت ابتدایی ها

در این روش از یادگیرنده خواسته می شود تا اعمالی را انجام دهد که معرف عملکرد واقعی مورد سنجش باشند.مانند آزمایش رانندگی-کارورزی دانشجوی تربیت معلم(از این مثال ها جهت عینی و ملموس بودن استفاده شده است شما می توانید با توجه به موضوعات کتاب موقعیت های مناسب طراحی کنید.)

همکاران عزیز:
از ارزشیابی های عملکردی خود برای هدایت دانش آموزان و روند آموزش خود در کلاس درس استفاده کنید.بگذارید نتایج آزمون ها به شما کمک کند که بهتر به یاری بچه ها بشتابید.

امیدوارم با مطالعه ی مطالب بالا به اهمیت و نفس آزمون های عملکردی پی برده باشید و در تدریس برای ارزیابی دانش آموزان حتما از این نوع آزمون ها بهره ببرید.

نمونه های از آزمون ها و تکالیف عملکردی در مقطع ابتدایی
آزمون عملکردی ابتدایی

سایر مطالب سایت 

آزمون عملکردی تناسب، درصد، تخفیف ریاضی پایه پنجم


نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم تمام دروس پایه پنجم اردیبهشت 1400


نمونه سوالات مهم کل کتاب علوم پایه دوم اردیبهشت 1400


نحوه ثبت نمرات دانش آموزان در سامانه سیدا 1400-1399


نمونه سوالات درس به درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی اردیبهشت99


نمونه سوالات فصل به فصل و نوبت دوم ریاضی چهارم دبستان


دانلود سوالات امتحانی نوبت دوم تمام دروس پایه اول ابتدایی به صورتpdf


نمونه متن املا و روانخوانی نوبت دوم پایه اول ابتدایی بصورتpdf


دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی نوبت دوم پایه چهارم به صورتpdf


درسنامه عددهای کسری ریاضی پایه سوم دبستان آذر ماه99


درسنامه اعداد اعشاری فصل سوم ریاضی ششم دبستان آذرماه99


در پناه خدا شاد و تندرست باشید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://ebtedaiha.ir/?p=3098
اشتراک گذاری:
واتساپ
مرضیه ذاکری
لیسانس آموزش ابتدایی،دانشجوی ارشد برنامه ریزی درسی،آموزگار 23 سال سابقه کار،سرگروه آموزشی،مدرس،معلم شاخص و سرآمد استانی دارای جلوه های ویژه معلمی سال 1400،عضو انجمن مطالعات برنامه درسی هرمزگان،عضو کارگروه کیفیت بخشی به آموزش اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس،رابط کاربست فناوری در آموزش،رابط سواد دیجیتال، مشغول خدمت در پست مدیر دبستان پسرانه شهید حسین اکبری زاده ناحیه یک بندرعباس
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

9 نظر در مورد انواع آزمون عملکردی در ابتدایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام وقتتون بخیر خدا قوت ببخشید من آزمون عملکردی لازم دارم میخوام خرید بزنم ولی ایمیل ندارم میشه لطف کنید راهنمایی کنید

  لایک

  1. سلام ممنونم. همچنین.
   ایجاد و ساخت ایمیل که خیلی راحته. میتونید فیلم آموزشی اون رو از آپارات ببینید و طبق اون ایمیل برا خودتون ایجاد کنید.
   اگه از سایت ابتدایی ها قصد خرید آزمون عملکردی علوم پایه پنجم رو دارید میتونید ایمیل مدیر سایت ابتدایی ها marziyh200@gmail.com رو وارد کنید و با خیال راحت خرید کنید.

   لایک

 2. سلام خیلی خوب تفاوت رو بیان کردید ممنون از اطلاعات جامعی که با استفاده از کلمات شیوا ارائه شد .
  ایا در تفاوت ازمون کتبی با ازمون عملکردی میشه عنوان کرد که ازمونهای کتبی چند مفهوم رو بررسی میکنند اما ازمون های عملکردی به یک مفهوم مهارتی اشاره دارد ؟

  2

  1. سلام همکار روشن ضمیر و پیشکسوت حرفه ای🙋‍♀️
   بینهایت سپاسگزارم. به نکته ی مهمی اشاره کردید که من تو متن جا گذاشتم.بله کاملا درست میفرمایید آزموهای عملکردی برخلاف آزمون های کتبی به یک موضوع و مفهوم مهارتی می پردازند.مجدد سپاس از نگاه قشنگ و تیزتون و هزاران تشکر از بیان نکته نظراتی که باعث میشه کیفیت کارمون بالا بره و از همدیگه بیاموزیم.

   2