3.2/5 - (31 امتیاز)

 Animated site lines

ستایش خداوند پاک و مهربان را سزاست که به ما زمان و امان داد تا بتوانیم در پرتو مهرش،این کار فرخنده را در جهت اهداف آموزشی ــ تربیتی نظام آموزش و پرورش میهن عزیزمان با تأکید بر نقش تأثیرگذار معلّم برای پرورش ذهن های آفرینشگر و ارتقای خودباوری به پیش ببریم.

نوشتن در دنیای امروز، یکی از مهارت های بهتر زیستن است و از تواناییهای ذهنی و زبانی است که در پی دیگر مهارت ها (دیدن، گوش دادن، سخن گفتن و خواندن) جای می گیرد. دیدن، گوش دادن و سخن گفتن را از خردسالی، به طور تدریجی و طبیعی فرا می گیریم؛ خواندن را پس از حضور در مدرسه و آموزش و تمرین و تکرار، می آموزیم؛ اما نوشتن بعد از آشنایی با الفبای خواندن، آغاز می شود. به همین سبب، مهارت نوشتن را فرآورده و محصول خواندن می دانیم.
امیدواریم با یادگیری و کاربست درست محتوای کتاب درسی مان، شاهد گرایش ها و نگرش های نو به نوشتن و نیز نوشتن برای بهتر زیستن، باشیم و تحولی تازه را در پی کره ی آموزش عمومی کشور، تجربه کنیم. 

در این پست قصد دارم کتابچه تکالیف خلاق و موضوعات پیشنهادی انشا پایه های چهارم،پنجم و ششم ابتدایی را در اختیار شما قرار دهم.مطمئن باشید با مطالعه و استفاده از این کتابچه و مطالب آن شما هیچ مشکلی در ارائه انشا و موضوعات آن و استفاده ی درست از مهارت های نوشتن نخواهید داشت به شرط آن که کار را اصولی و از پایه با دانش لازم و انگیزه شروع و به انجام برسانید.

سخن آخر را به بیتی از نظامی، وا میگذاریم:

چون قلم آمد شدن آغاز کرد چشم جهان را به سخن باز کرد

چون قلم آمد شدن آغاز کرد  چشم جهان را به سخن باز کرد

 Animated site lines

 دانلود کتابچه تکالیف خلاق و موضوعات پیشنهادی انشا پایه های چهارم،پنجم و ششم ابتداییدانلود


دیگر مطالب سایت

دانلود کتابچه جدول های املایی کلمات مخفی درس به درس فارسی پنجم دبستان

دانلود


دانلود کتابچه جدول های املایی سودوکو قابل پرینت همراه با پاسخ درس به درس فارسی پنجم دبستان

دانلود