4.7/5 - (26 امتیاز)

تقریب

دانش آموزان در کلاس سوم یاد گرفته اند که 1000 کاغذ به طور تقریبی ضخامتی معادل 10 سانتی متر خواهد داشت. در سال چهارم نیز برای یک میلیون کاغذ محاسبه را انجام داده اند. حالا در پایه پنجم سؤال ضخامت یک میلیارد کاغذ را محاسبه می کنند. توجه داشته باشید که هر 100 کاغذ به طور تقریبی یک سانتی متر ضخامت خواهد داشت بنابراین: کیلومتر 100 = متر 100000= سانتی متر 10000000 = 1000000000 ضخامت کاغذها به عبارت دیگر اگر یک میلیارد کاغذ را روی هم بگذاریم به طور تقریبی ضخامتی معادل 100 کیلومتر خواهد داشت!

در حل سؤال 4 صفحه 9 کتاب ریاضی پنجم دانش آموزان می توانند ابتدا جمعیت کشورها را با تقریب مورد نظر تقریب بزنند، سپس حاصل جمع آنها را به عنوان حاصل به دست آورند، یا اینکه جمعیت کشورها را ابتدا با هم جمع کنند و سپس حاصل جمع را با تقریب مورد نظر تقریب بزنند. هر دو روش صحیح هست و آنچه مهم است این است که دانش آموزان درک درستی از تقریب داشته باشند و بتوانند اعداد را با تقریب مورد نظر تقریب بزنند. در تقریب اعداد نیز دانش آموزان هم می توانند با حذف رقم های بعد از مقدار تقریب و صفر گذاشتن به جای آن مقدار تقریبی را به دست آورند، مانند:

تقریب کلاس پنجم

و هم می توانند با توجه به رقم بعد از مقدار تقریب و برمبنای رقم بعد از تقریب (اگر 5 یا بالاتر از 5 بود یک واحد به مقدار تقریب اضافه می شود و بقیه رقم ها صفر می شود و اگر کمتر از 5 بود رقم های بعد از تقریب صفر می شود) مقدار تقریبی را با تقریب خواسته شده به دست آورند،مانند:

تقریب کلاس پنجم

توصیه های آموزشی تدریس تقریب در فصل اول ریاضی پایه پنجم ابتدایی

مهم ترین توصیه در این قسمت به آموزگاران محترم کلاس پنجم این است که برای تدریس بهتر این قسمت باید درس های هزار و میلیون را از کتاب های سوم و چهارم دبستان با دقت مطالعه کنید تا با تدریس آنها در سال های قبل آشنا شده و بدانید که دانش آموزان با چه اندوخته ای به کلاس پنجم ٔنحوه دبستان واردشده اند. توصیه های درس قبل نیز در این درس مورد تأکید است.
بدفهمی های رایج دانش آموزان داشتن تخمین و درک مناسب عددهای در حدود یک میلیارد برای دانش آموزان مشابه بزرگ ترها کار دشواری است و لازم است در این خصوص تمرین های مختلف و متنوعی انجام دهید.

در این پست قصد دارم  کاربرگ تقریب و ویدئو حل و توضیح مفهومی تقریب در ریاضی پایه پنجم ابتدایی را حضور شما تقدیم کنم.امیدوارم مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.نظرات و پیشنهادات شما مفید است .

همچنین شما می توانید در سایت تدریس های زیر را مشاهده،دانلود و مورد استفاده قرار دهید.


کلیپ تدریس مفهومی شعر ستایش پایه پنجم ابتدایی همراه با نکات دستوری


کلیپ انگیزشی و تدریس درس تماشاخانه فارسی پنجم+درسنامه+تکلیف املایی+حل فعالیت های نگارش


کلیپ حل تمرین صفحه 13ریاضی پایه پنجم ابتدایی همراه با توضیحات مفهومی دانلود ویدئو حل و توضیح مفهومی تقریب درپایه پنجم ابتدایی


 دانلود کاربرگ خام تقریب مربوط به ویدئو ارائه شده در بالا


در پناه خداوند بزرگ سالم و شاد باشید.