4.8/5 - (18 امتیاز)

ضرب عدد در کسر

دراین صفحه،مبحث ضرب کسرها ،باید دانش آموز ضرب یک عدد طبیعی در یک کسر را مفهوم بخشی کند و حاصل آن را به دست آورد.در اولین فعالیت،ضرب یک عدد طبیعی در یک کسر آموزش داده می شود. دست ورزی با سیب های واقعی، نقاشی روی محور اعداد و یا جمع 8نصفه سیب و یا ضرب 8دریک دوم تکمیل کننده فعالیت اند. کار در کلاس نیز به تثبیت ایده مطرح شده می پردازد. 

انجام این مبحث در رسم شکل و محور شاید برای دانش آموزان کمی همراه با چالش باشد. در ابتدا به بچه ها کمک کنید مفهوم ضرب را از طریق خوانش عبارت ضرب درک کنند و سپس به راحتی و ذوق آن را روی شکل و محور نشان دهند.عدد مخرج همیشه نشانگر تقسیم واحدهای محور ما و اشکال هندسی ما است.و عدد واحد در محور تعداد پرش ها و در شکل ها تعداد دسته یا رنگ ها را نشان می دهد.

بنابراین برای رسم شکل ضرب عدد در کسر بهتر است از چند رنگ متفاوت استفاده کنیم تا مفهوم بهتر نشان داده شود و در ذهن بچه ها ثتبیت شود.برای انجام عملیات ریاضی در پاسخ به ضرب کسرها کافی هست عدد صحیح را در صورت ضرب کنیم و در صورت بنویسیم و مخرج ثابت و دست نخورده باقی می ماند. بعد از انجام این مراحل یادمان باشد اگر کسر بزرگتر از واحد شد حتما آن را به عدد مخلوط تبدیل کنیم و اگر کسر ساده می شود آن را به ساده ترین صورت ممکن بنویسیم.

ببینید کلیپ توضیح و حل فعالیت صفحه 32کتاب ریاضی پنجم ضرب عدد در کسر👇👇

تکلیف شاد

 دانلود کلیپ توضیح و حل فعالیت صفحه 32کتاب ریاضی پنجم ضرب عدد در کسردانلود


در پناه خدا سالم و سلامت باشید.