4/5 - (1 امتیاز)

https://ebtedaiha.ir/wp-content/uploads/2020/10/حل-کار-درکلاس-صفحه29-ریاضی-پنجم-دبستان-سایت-ابتدایی-ها-1.mp4در صفحه 30 کتاب ریاضی پنجم از روش های مختلفی برای جمع و تفریق اعداد مخلوط استفاده شده است. از دانش آموزان خواسته می شود که جمع و تفریق های مشابهی را خود انجام دهند. روش اول جمع واحدها با هم است .پس واحدها را باهم جمع می کنیم و قسمت های کسری را نیز باهم.در روش بعدی اعداد مخلوط را به کسر تبدیل می کنیم.و در صورتی که مخرج کسرها با هم مساوی نباشد باید مخرج مشترک بگیریم.

 در فعالیت این صفحه به تفریق دو عدد مخلوط که قسمت کسری عدد دوم بزرگتر از قسمت کسری عدد اول است می رسیم. ابتدا سعی شده است که موضوع به صورت یک چالش طرح شود و سپس به کمک محور اعداد و شکل و نیز تبدیل به کسر راه حل هایی ارائه شود .

در این پست کلیپ تدریس و حل صفحه 30 ریاضی پنجم دبستان همراه با توضیحات مفهومی در اختیار شما قرار دارد که به راحتی می توانید مشاهده،دانلود و مورد استفاده قرار دهید.توصیه می شود قسمت فعالیت این صفحه را بچه ها با توضیحات کلیپ پیش بروند و سپس قسمت کاردرکلاس این صفحه را در ابتدا بصورت مستقل انجام دهند و در پایان پاسخ های خود را با توضیحات و حل کلیپ مطابقت دهند.

کلیپ تدریس و حل صفحه 30 ریاضی پنجم دبستان همراه با توضیحات مفهومی

 

 دانلود کلیپ تدریس و حل صفحه 30 ریاضی پنجم دبستان همراه با توضیحات مفهومی👇👇

دانلود

همچنین شما می توانید ار دیگر مطالب سایت نیز هم استفاده کنید.

دیگر مطالب سایت

کلیپ حل فعالیت های درس ششم نگارش پایه پنچم سرود ملی+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس چهارم نگارش پایه پنچم بازرگان و پسران+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس پنجم نگارش پایه پنچم چنار و کدوبن+توضیح


کلیپ توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط با مخرج مشترک صفحه 28کتاب ریاضی پنجم

خلاصه درس 1تا6 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان بصورت pdf ویژه ارزشیابی آبان ماه

جدول بودجه بندی دروس پایه اول تا ششم دبستان به همراه جدول تعطیلات رسمی مدارس در سال تحصیلی 1400-1399

موفق و پیروز باشید.