4.1/5 - (7 امتیاز)
شمارش چند تا چند تا ریاضی دوم دبستان

                        شمارش چند تا چند تا

اهداف صفحه ی 13 و 14 کتاب ریاضی دوم دبستان یادآوری شمارش های رو به جلوی چندتا چندتا، الگویابی عددی، شمارش های سه تا سه تا ــ پنج تا پنج تا ــ شمارش 4 تا 4 تا ــ شمارش 7 تا 7 تا و 8 تا 8 تا، شیوه های مختلف شمارش با خط .

دانش آموزان باید در الگویابی های عددی و هندسی و الگویابی با چینه ها به تجرد برسند و بتوانند به کمک چوب خط، چینه، محور، رسم شکل هندسی و ابزار، الگویابی را به نمایش بگذارند. الگویابی عددی و هندسی را انجام دهند و با روشهای مختلف خطی به الگوهای 5تایی برسند و انواع 5تا 5تا را تمرین کنند و به نمایش بگذارند، آشنایی با انواع تقسیم بندی و دسته های 5تایی، با شابلون و استفاده از ابزار مدل سازی کنند و خط بنایی را به نمایش بگذارند. دانش آموز باید بتواند جمع های ترکیبی سه قلوها را انجام دهد، شمارش کند و دسته های متنوع بسازندو به ضلع و گوشه ها توجه داشته باشد.

دانش آموزان می توانند با رنگ کردن شکل و چینه ها و اشکال هندسی به صورت تصویری الگوهای عددی را تمرین کنند. با کاموا روی یک صفحه شطرنجی 5تا 5تا با مدل های مختلف و تقسیم بندی های متنوع و دسته بندی 5تایی انواع شمارشخطی را تمرین کنند، سپس روی یک صفحه شطرنجی به کمک مداد رنگی و با خط بنایی طرح بزنند و شمارش 5تا 5تا را به نمایش بگذارند.

در صفحه 14به کمک شابلون و با رسم مربع و بریدن آنها روی فوم و مقوای رنگی با تقویت مهارت کار با ابزار و دقت و نگاه تجسم فضایی ساخت های مختلف یا مدل های مختلف با مربع را به نمایش می گذارند و نوعی کاشی کاری را انجام می دهند.

در ادامه شما می توانید کلیپ حل و توضیحات مفهومی صفحه 13 و 14 ریاضی پایه دوم دبستان را مشاهده،دانلود و مورد استفاده قرار دهید.این تدریس ها توسط سرکار خانم سارا حجازی آموزگار پایه دوم دبستان شهید اکبری زاده ناحیه یک بندرعباس انجام شده است.

کلیپ حل و توضیحات مفهومی صفحه 13 ریاضی دوم دبستان

اهداف دوره ابتدایی

 دانلود کلیپ حل و توضیحات مفهومی صفحه 13 ریاضی دوم دبستان


کلیپ حل و توضیحات مفهومی صفحه 14 ریاضی دوم دبستان

اهداف دوره ابتدایی دانلود کلیپ حل و توضیحات مفهومی صفحه 14 ریاضی دوم دبستان


امیدوارم کلیپ تدریس های ارائه شده مورد استفاده و رضایت شما قرار بگیرد. همچنین شما می توانید سایر مطالب و کلیپ تدریس های ارائه شده در سایت را مشاهده،دانلود و مورد استفاده قرار دهید.نظرات شما ارزشمند است،در بهتر شدن مطالب ارائه شده در سایت یاری نمایید.سپاسگزارم.

سایر مطالب

دانلود کنید

کلیپ تدریس جذاب و مفهومی درس مسجد محله ی ما از فارسی دوم دبستان 


 دانلود گام به گام دروس طلایی پایه دوم دبستان


کلیپ توضیحات مفهومی مرور فصل اول ریاضی پایه دوم دبستان صفحه 16و17