۰۴/۰۳/۱۴۰۳
  ۰۴/۰۳/۱۴۰۳

بایگانی‌ها

 

خاطرات شیرین دوران معلمی

معلمی شغل نیست ؛معلمی عشق است .اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای ؛رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد.
جزوات آموزشی 503 بازدید مرضیه ذاکری ۱۰/۰۱/۱۳۹۹ 1