3.8/5 - (231 امتیاز)

به نام خداوند جان آفرین          حکیم سخن در زبان آفرین

پروردگار حکیم را سپاس می گوییم که یک سال دیگر برای خدمتگزاری به نظام تعلیم و تربیت میهن عزیزمان ایران، به ما فرصت داد. شکر این نعمت را به جای می آوریم و از درگاه خدای رحمان، توفیق در کارها را خواستاریم.کتاب فارسی پنجم، در ادامه ی کتاب های پایه های قبل و بر پایه ی اصول و اهداف برنامه ی زبان آموزی حوزه ی یادگیری زبان و ادب فارسی تدوین شده است و همسو با گام های پیشین، در مسیر ارتقای مهارت های زبانی حرکت می کند؛ عناصر ساختاری این کتاب، اگرچه با نام های ویژه ی درست و نادرست، درک مطلب، تصویرخوانی و… از هم جد ا هستند، امّا همه ی این اجزا و پاره ها، با هدف کلّی تقویت مهارت شفاهی یا گفتاری زبان فارسی، سازمان دهی شده اند.

اهداف برنامه ی درسی فارسی در پایه پنجم ابتدایی

اهداف برنامه ی درسی فارسی پنجم ابتدایی بر بنیاد عناصر پنج گانه برنامه درسی ملی به شرح زیر است :

  1. تفکر و تعقل:(تامل،استدلال،تجزیه و تحلیل،نقدو … )
  2. ایمان و علایق:(پذیرش ،تعبد و التزام قلبی)
  3. علم:(کسب معرفت ،شناخت،بصیرت و آگاهی)
  4. اخلاق:(تزکیه،عاطفه،رشد ملکات نفسانی)
  5. عمل:(کار،تلاش،اطاعت،عبادت،مهارت و…)

 

عناصر سازنده ی کتاب فارسی پنجم

  1. خواندن/نوشتن (مهارت های خوانداری)
  2. مهارت گوش دادن و تربیت سواد شنیداری
  3. مهارت سخن گفتن
  4. مهارت نوشتن
  5. تفکر یکی از مهارت های فرا زبانی

 

منبع :راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان

مولفان:معصومه خاتمی ، نازیلا بهروان

ویراستار علمی:دکتر حسین قاسم پور مقدم

در این پست قصد دارم معنی شعر،متن،عبارت های دشوار،آرایه های ادبی،لغت و معنی ، هم خانواده ،مخالف ،نکات کاربردی و دستوری فارسی پنجم ابتدایی را در فایل های جداگانه جهت استفاده ی شما عزیزان تقدیم کنم . شما می توانید به راحتی هر کدام از فایل ها را دانلود و مورد استفاده قرار دهید.

معنی شعر،متن،عبارت های دشوار،آرایه های ادبی،نکات کاربردی و دستوری فارسی پنجم

معنی شعر ،متن و عبارت های دشوار کتاب فارسی پنجم

آرایه های ادبی ،لغت و معنی ،هم خانواده و .مخالفبا امید به اینکه فایل های ارایه شده مفید و مورد استفاده قرار بگیرد. نظرات و پیشنهادات شما ارزشمند است.

در پناه خدا سالم و برقرار باشید.