3.9/5 - (140 امتیاز)

ریاضی پنجم ابتداییبا عرض سلام حضور شما بازدید کننده ی محترم

در ریاضی چون ما سه نوع روش آموزش داریم مجسم/نیمه مجسم و دست ورزی ،پس باید سه نوع دانش آموز هم داشته باشیم بچه هایی که با دست ورزی و شکل به کشف می رسند بچه هایی که با کلام به نتیجه می رسند یعنی هوش کلامی وتحلیلی خوبی دارند بچه هایی که با تصویر و شکل به نتیجه می رسند یعنی هوش بصری خوبی دارند پس چیدمان کتاب بر این اساس هست اگر دقت کنید صفحه عنوانی فقط عکس هست پس تحلیل می خواهد و هوش بصری .فعالیت ها حالت بازی و دست ورزی دارند پس با هوش تحلیل به اکتشاف می رسیم .

در کار در کلاس و تمرین ها با بیان و کلام و توضیح و تحلیل به تثبیت یادگیری می رسیم طبق ساختاری که بیان شد در کتاب ریاضی پنجم قرار هست دامنه یادگیری اعداد تا میلیارد فراتر رود و به اهداف دیگر تعمیم داده شود خواندن و نوشتن اعداد بزرگ /مقایسه کردن/ محاسبات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم توانا کردن بچه ها در محاسبات بصورت ذهنی و تقریبی و به دنبال آن توانایی درک و تحلیل مساله .قرار هست بچه ها در تشخیص رابطه های منظم بین اعداد و شکل ها دقیق باشند و رابطه را پیدا کنند و این به تحلیل بچه ها خیلی کمک می کند.

قرار هست ساعت و تبدیل های آن را مسلط باشند. ساعت در بعد از ظهر و تبدیل ثانیه و دقیقه و ثانیه و مسائلی از این قبیل را در زندگی به کار بگیرند. همین طور آشنایی با مفهوم محاسبات کسری در انواع ضرب و انواع تقسیم کسرها مفهوم سازی می شود براشون که هدف پیدا کردن راحت ترین راه محاسبات هست مثل ساده کردن کسر در حین ضرب که کار را در انتها آسان تر می کند که مرور ضرب و تقسیم را هم داریم. پیدا کردن مخرج یکسان مروری بر تثبیت یادگیری ضرب هست و به دنبال آن چون مبحث کسرهای مساوی بیان می شود توانایی نسبت گیری را هم خواهند داشت مثلا برای 2 پیمانه برنج 4 پیمانه آب برای 6 پیمانه برنج …. آب پس کاربرد در زندگی هم دارد. یا بررسی های قدرت خرید بصورت ذهنی با تبدیل های ریال و تومان .
این که بتواند تخمین بزند با این پولی که دارد می تواند جنسی را بخرد یا نه و چقدر کم دارد و .. بحث درصد /تخفیف در خرید ها نیز در مسائل مطرح می شود.در هندسه با بررسی زاویه ها و شناخت در اطراف و اندازه گیری و رسم به محاسبات زاویه های داخل اشکال می رسید یعنی می تواند با داشتن چند زاویه محاسبات برای یافتن زاویه مجهول رو داشته باشد.

بحث حجم بحث تازه ای هست تقریبا و توجه به وجود اشکال سه بعدی در اطراف و ریاضی را دارد که قانون بقای حجم را درک کنند و بداندکه با تغییر ظاهری شکل حجم اون تغییر نمی کند و انواع محاسبات حجمی مبحث اعشار یعنی وجود اعداد خورده و تاثیری که در زندگی دارد. اندازه گیری در کل در زندگی خیلی مهم هست و در خیلی مسائل نقش اساسی دارد.
اگر در اختراع یک دارو اندازه گیری به درستی رعایت نشه مسلما نتیجه دلخواه نخواهد بود.در خرید پرده و فرش هم همین طور در اندازه گیری رکورد دو ورزشکار هم همین طور پس نیاز به اندازه گیری دقیق تا مرتبه های اعشاری وجود دارد و در پنجم تا هزارم در شکل و محور و جمع و تفریق و ضرب آموزش داده می شود.

در انتها میانگین را داریم که جلب توجه به معدل و حد وسط را خواهیم داشت و محاسبه های مختلفی دارد در بحث جمع آوری اطلاعات جلب توجه بچه ها به بخش کوچکی از آمار گیری را داریم پرسشنامه های آماری یامشاهده یا روش های دیگر تهیه اطلاعات بیان می شود در کل این مفاهیم و محتوای کتاب و انواع روش های تدریس را در کتاب ریاضی پنجم داریم که بچه ها باید به اکتشاف برسند.

البته مهم است که به مفاهیم ریاضی که تا الان یاد گرفتند مسلط باشند مثل ضرب و تقسیم و جمع و تفریق مثل خواندن و نوشتن عدد تا میلیون کامل مثل مفهوم کسرها و معرفی اشکال و هندسه.ابتدا این آموخته ها یادآوری می شود بعد تدریس مفاهیم جدید شروع می شود .انتظار داریم در انواع تمرین ها والدین نظارت داشته باشند و به هم کمک کنیم تا اشکالات بچه ها برطرف شود و یادگیری بیشتری صورت بگیرد.نظارت بر تمرین ها و تکلیف ها خیلی مهم است.

این بود اهم اهداف و سرفصل هایی که درکتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی دانش آموزان و معلمان با آن سرو کار دارند.در ادامه فایل مربوط به نمونه سوالات هر 7 فصل کتاب ریاضی پنجم ابتدایی به ترتیب جهت استفاده ی شما تقدیم حضورتان می شود. امید است مفید و مورد رضایت قرار گیرد. می توانید به راحتی با لمس یا کلیک فایل pdf سوالات را دانلود و دریافت کنید.دانلود فایل

دانلود نمونه سوالات فصل به فصل کناب ریاضی پنجم ابتدایی_

نظرات شما ارزشمند است.در پناه خدا سالم و سربلند باشید.