Rate this post

https://ebtedaiha.ir/wp-content/uploads/2020/10/حل-کار-درکلاس-صفحه29-ریاضی-پنجم-دبستان-سایت-ابتدایی-ها-1.mp4در صفحه 29 کتاب ریاضی پنجم از روش های مختلفی برای جمع و تفریق اعداد مخلوط استفاده شده است. از دانش آموزان خواسته می شود که جمع و تفریق های مشابهی را خود انجام دهند. روش اول جمع واحدها با هم است .پس واحدها را باهم جمع می کنیم و قسمت های کسری را نیز باهم.در روش بعدی اعداد مخلوط را به کسر تبدیل می کنیم.و در صورتی که مخرج کسرها با هم مساوی نباشد باید مخرج مشترک بگیریم.

در این پست می توانید کلیپ توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط به روش های مختلف صفحه 29 کتاب ریاضی پنجم را مشاهده،دانلود و مورد استفاده قرار دهید.

دانلود

 دانلود کلیپ توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط به روش های مختلف صفحه 29 کتاب ریاضی پنجم

دانلود

 

همچنین شما می توانید ار دیگر مطالب سایت نیز هم استفاده کنید.

دیگر مطالب سایت

کلیپ حل فعالیت های درس ششم نگارش پایه پنچم سرود ملی+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس چهارم نگارش پایه پنچم بازرگان و پسران+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس پنجم نگارش پایه پنچم چنار و کدوبن+توضیح


کلیپ توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط با مخرج مشترک صفحه 28کتاب ریاضی پنجم


موفق باشید.