2.7/5 - (19 امتیاز)

جدول بودجه بندی

           با درودی گرم حضور شما بازدیدکننده ی محترم

 در ابتدای استفاده از این جدول های بودجه بندی به نکات زیر توجه فرمایید.

خلاصه درس 1تا6 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان بصورت pdf ویژه ارزشیابی آبان ماه

این جدول های بودجه بندی پیشنهادی بوده و با توجه به شرایط گوناگون قابل تغییر می باشد.

  1. کتاب نگارش همگام با کتاب فارسی تکمیل می گردد.
  2. درس هدیه های آسمان را می توان با توجه به مناسبت های خاص به صورت پیمانه ای تدریس کرد.
  3. زمان بندی تمامی دروس پایه ها براساس آخرین تغییرات کتب درسی می باشد.
  4. نیمه ی دوم شهریور ، به یادآوری و مرور مطالب اختصاص داده شده است.

شما می توانید جدول بودجه بندی هر پایه را هم بصورت جداگانه، هم بصورت فایل یکجا دانلود و دریافت کنید.

جدول بودجه بندی پایه اول دبستان👇👇

جدول بودجه بندی پایه اول دبستان

جدول بودجه بندی پایه دوم دبستان👇👇

جدول بودجه بندی پایه دوم دبستان

جدول بودجه بندی پایه سوم دبستان👇👇

جدول بودجه بندی پایه سوم دبستان

بودجه بندی پایه چهارم دبستان👇👇

جدول بودجه بندی پایه چهارم دبستان

جدول بودجه بندی پایه پنجم دبستان👇👇

بودجه بندی پایه پنجم دبستان

جدول بودجه بندی پایه ششم دبستان👇👇

بودجه بندی پایه ششم دبستان

تکلیف شاد

دانلود جدول بودجه بندی پایه اول تا ششم دبستان به همراه جدول تعطیلات رسمی مدارس در سال تحصیلی 1400-1399

دانلود

با امید به اینکه مطالب و فایل های ارائه شده مورد توحه و استفاده ی شما قرار بگیرد،شما می توانید از دیگر مطالب سایت هم دیدن و استفاده نمایید.

دانلود

دیگر مطالب سایت 

طرح خوانا،اهداف و ویژگی های عملی آن در پیش دبستانی و مدارس ابتدایی


اهداف دوره ابتدایی در یک نگاه


راه های تقویت و توسعه ی سواد خواندن و مهارت های علمی در دوره ی ابتدایی


کلیپ تدریس عینی و ملموس درس ما به مسجد می رویم هدیه های آسمان چهارم توسط معلم خلاق ناحیه یک بندرعباس


کلیپ تدریس و حل صفحه 30 ریاضی پنجم دبستان همراه با توضیحات مفهومی


کلیپ توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط به روش های مختلف صفحه 29 کتاب ریاضی پنجم


کلیپ حل فعالیت های درس ششم نگارش پایه پنجم سرود ملی+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس چهارم نگارش پایه پنجم بازرگان و پسران+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس پنجم نگارش پایه پنجم چنار و کدوبن+توضیح


در پناه خدا سالم و پیروز باشید.