4.4/5 - (8 امتیاز)

سلام همراهان گرامی.

خوش آمدید به سایت ابتدایی ها.

تو این پست قصد دارم فیلم آموزشی نحوه ویرایش،تغییر و یا حذف رتبه های ارزشیابی

دانش آموزان در سامانه سیدا رو تقدیم شما کنم.

خب بنابر هر دلیلی ممکنه معلم قصد داشته باشه رتبه ارزشیابی دانش آموزی رو تغییر بده و یا قصد داشته باشه رتبه های ارزشیابی دانش آموزن رو از سامانه ی سیدا حذف کنه.

برای اینکه بتونیم رتبه ارزشیابی دانش آموزی رو تغییر بدیم یا حذف کنیم فیلم آموزشی زیر را نگاه کنید.

فیلم آموزشی حذف یا ویرایش رتبه های ارزشیابی دانش آموزان در سیدا


سایر مطالب سایت

فیلم آموزشی ثبت مشخصات معلمان و عوامل اجرایی پرسنل رسمی در سامانه سیدا


فیلم آموزشی نحوه ی تغییر رمز ورود به سامانه سیدا


فیلم آموزشی ثبت مشخصات پرسنل غیررسمی در سامانه سیدا


فیلم آموزشی دریافت رمز عبور دانش آموزان از سامانه سیدا و مشاهده ی کارنامه ی آنان در سامانه پادا


فیلم آموزشی کلاس بندی دانش آموزان فاقد کلاس در سامانه سیدا


فیلم آموزشی بارگذاری تصاویر دانش آموزان در سامانه سیدا


فیلم آموزشی انتقال دانش آموز از یک کلاس به کلاس دیگر در سامانه سیدا


فیلم آموزشی تغییر و یا حذف رتبه های ارزشیابی دانش آموزان در سامانه سیدا


فیلم آموزشی ایجاد کلاس،ویرایش عنوان کلاس،حذف کلاس و جابجایی دانش آموز در سیدا


فیلم اموزشی بازیابی و تغییر رمز عبور معلمان در سامانه ی سیدا


موفق و سالم باشید.