4.7/5 - (3 امتیاز)

سرود ملی

اهداف درس ششم فارسی پنجم ابتدایی سرود ملّی

1 معرّفی یکی از نمادهای ملّی کشور (سرودملّی)
2 تقویت روحیهٔ دفاع از وطن و میهن دوستی
3 تأکید بر نقش و اهمّیت زبان فارسی
4 تقویت قدرت درک متن و دریافت پیاماصلی درس
5 آشنایی با نشانهٔ«ربط  »در زبان فارسی و نقش آن در درک معنا

در فعالیت های نگارش این درس در قسمت املا و دانش زبانی در مورد کاربرد (گ)میانجی صحبت می شود. در قسمت درک متن در مورد نشانه های ربط و در قسمت نگارش از بچه ها خواسته می شود یک صدا را در ذهن خود مجسم کنند و احساس خود را در مورد شنیدن آن صدا بنویسند.

در این پست شما می توانید کلیپ حل فعالیت های درس ششم نگارش پایه پنچم سرود ملی+توضیح را مشاهده،دانلود و مورد استفاده قرار دهید.تاکید می شود ابتدا دانش آموزان خود فعالیت های نگارش را کامل کنند و سپس جهت هدایت و اصلاح پاسخ ها از کلیپ استفاده شود.

 

دانلود کلیپ حل فعالیت های درس ششم نگارش پایه پنچم سرود ملی+توضیح

کلیک

همچنین شما می توانید ار دیگر مطالب سایت نیز هم استفاده کنید.

دیگر مطالب سایت

کلیپ حل فعالیت های درس ششم نگارش پایه پنچم سرود ملی+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس چهارم نگارش پایه پنچم بازرگان و پسران+توضیح


کلیپ حل فعالیت های درس پنجم نگارش پایه پنچم چنار و کدوبن+توضیح


کلیپ توضیحات مفهومی جمع و تفریق اعداد مخلوط با مخرج مشترک صفحه 28کتاب ریاضی پنجم

موفق و پیروز باشید.