4.5/5 - (41 امتیاز)

کاربران عزیز به سایت ابتدایی ها خوش آمدید.

در صفحه 81 کتاب ریاضی پنجم بچه ها با خصوصیات متوازی الاضلاع و اشکالی مانند مربع،مستطیل و لوزی که از خانواده متوازی الاضلاع هستند آشنا می شوند و نتیجه می گیرند که مربع،لوزی و مستطیل هر یک نوعی متوازی الاضلاع هستند.

در صفحه 82 کتاب ریاضی پنجم بچه ها یاد میگیرند که در اشکالی مانند مربع و لوزی،قطرها خط تقارن و نیمساز نیز هستند.

خصوصیات لوزی و مربع 

قطرها در لوری و مربع خط تقارن هستند.

قطرها در لوزی و مربع  نیمساز هستند.

قطرها در لوزی و مربع همدیگر را نصف می کنند.

در لوزی و مربع زاویه های روبرو با هم مساوی اند.

در لوزی و مربع ضلع های روبرو با هم موازی اند.

خصوصیات متوازی الاضلاع

قطرها همدیگر را نصف می کنند.

قطرها بر هم عمودند.

ضلع های رویرو با هم مساویند.

ضلع های روبرو با هم موازی اند.

در این پست قصد دارم کلیپ آموزشی صفحه 81 و 82 ریاضی پنجم همراه با توضیحات مفهومی را تقدیم شما کنم.امیدوارم مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

کلیپ آموزشی صفحه 81 ریاضی پنجم همراه با توضیحات مفهومی

تکلیف شاد

 دانلود کلیپ آموزشی صفحه 81 ریاضی پنجم همراه با توضیحات مفهومیدانلود


کلیپ آموزشی صفحه 82 ریاضی پنجم همراه با توضیحات مفهومی

تکلیف شاد

 دانلود کلیپ آموزشی صفحه 82 ریاضی پنجم همراه با توضیحات مفهومیدانلود


سایر مطالب سایت

دانلود کتاب نگارش پنجم با جواب بصوررت pdf


دانلود کتاب علوم پنجم با جواب بصوررت pdf


کلیب آموزشی صفحه 83 ریاضی پنجم همراه با توضیحات مفهومی


کلیپ آموزش و مرور بر درصد و تخفیف همراه با حل مساله ریاضی پنجم


کلیپ حل کاربرگ نسبت و تناسب ریاضی پنجم همراه با توضیحات مفهومی


کلیپ توضیحات و حل صفحه 56 تا 59 کتاب ریاضی پنجم


کلیپ واژه آموزی و حکایت وطن دوستی درس هشتم فارسی پنجم


در پناه خدا باشید.