۰۳/۰۳/۱۴۰۳
  ۰۳/۰۳/۱۴۰۳

دسته: پایه دوم

 

درسنامه اشکال هندسی ریاضی پایه دوم دبستان آذر ماه99

معلمان و اولیای گرامی:با سلام و سپاس از همدلی و همراهی شما بزرگواران دراین ایام ،جهت پیشبرد اهداف آموزشی انتظار می رود پس از خواندن مطالب وانجام فعالیت های برنامه...
پایه دوم 1292 بازدید مرضیه ذاکری ۰۶/۰۹/۱۳۹۹ 0
 

درسنامه آذرماه علوم پایه دوم دبستان پیام رمز را پیدا کن 1و2 آذرماه99

معلمان و اولیای گرامی:با سلام و سپاس از همدلی وهمراهی شما بزرگواران دراین ایام ،جهت پیشبرد اهداف آموزشی انتظار می رود پس از خواندن مطالب وانجام فعالیت های برنامه ریزی...
پایه دوم 1099 بازدید مرضیه ذاکری ۰۶/۰۹/۱۳۹۹ 0